Proiecte de investiţii

Proiecte implementate (finalizate):

Reţea de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Ţaga și Sântioana, finanţare din fonduri europene;
Înfiinţarea Ansamblului Folcloric „Cununiţa”, finanţare din bugetul local;
Modernizare – asfaltare drum comunal Dc 23, Ţaga – Năsal, finanţare din bugetul local;
Reabilitare şi modernizare a sistemului de iluminat stradal Comuna Ţaga, finanţare din bugetul local;
Spaţii verzi (parcuri) pentru locuitorii satelor Ţaga, Sântioana, Năsal, Sântejude, finanţare guvernamentală;
Stadion încomuna Ţaga, finanţare guvernamentală;
Reabilitare CăminCultural Sântioana, finanţare din fonduri europene;
Construire Școală cls. I-VIII în Ţaga, finanţare guvernamentală;
Construire Cămin Cultural Ţaga, finanţat de Consiliul Judeţean și din bugetul local;
Construire Cămin Cultural Năsal, finanţat de Consiliul Judeţean și din bugetul local;
Construire Cămin Cultural Sântejude, finanţat de Consiliul Judeţean și din bugetul local;
Amenajarea unui teren sintetic pentru sporturi de echipă (minifotbal, volei, tenis), finanţare din fonduri europene;
Extinderereţea de apă în Ţaga – Sântioana – Sântejude-Vale, finanţată de Consiliul Judeţean și din bugetul local;
Amenajare Muzeu Etnografic în Ţaga, finanţat de Consiliul Judeţean și din bugetul local;
Construcţie podeţe în Năsal, finanţatde Consiliul Judeţean și din bugetul local;
Pietruire drumuri, finanţat de Consiliul Judeţean și bugetul local;
Construire Centru Local de Informare și Promovare Turistică în Ţaga, finanţare din fonduri europene;
Reabilitarea clădirii Primăriei din Ţaga, finanţare din bugetul local.

Proiecte în derulare:

Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei, finanţare din bugetul local;
Reabilitare Școală cu cls. I – IV în  Ţaga, finanţare guvernamentală;
Extindererețretea apă în Sântejude, finanţare guvernamentală;
Modernizare drumuri în comuna Ţaga (Sântejude), finanţare din fondurieuropene;
Cumpărare mașină pentru dezăpezit cu sărăriţa, finanţare din fonduri europene.

Proiecte propuse:

Reţea de alimentare cu apă în Năsal, finanţare din fonduri europene;
Modernizare drumuri în comuna Ţaga (Năsal, Ţaga, Sântioana, Sântejude și Sântejude-Vale), finanţare guvernamentală;
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ţaga, finanţare guvernamentală;
Reabilitare dispensar uman în  Ţaga, finanţare guvernamentală;
Reabilitare Cămin Cultural Sântioana (Cesariu), finanţare guvernamentală;
Reabilitare Cămin Cultural Sântejude-Vale, finanţare guvernamentală;
Extindere reţea de gaze naturale în localităţile: Sântioana, Sântejude, Sântejude-Vale, Năsal.