Facilităţi oferite investitorilor

 • Curent electric și iluminat public în toate satele comunei;
 • Telefonie fixă şi mobilă;
 • Cablu TV;
 • Internet;
 • Investiţii în turism;
 • Concesionări şi închirieri terenuri;
 • Reţea de gaze naturale în satul Ţaga;
 • Reţea de apă potabilă în Ţaga, Sântioana și Sântejude-Vale;
 • Reţea de canalizare;
 • Serviciu de salubrizare;
 • Servicii medicale şi de educaţie;
 • Creşterea nivelului de calificare a populaţiei prin participarea la programe de instruire şi formare profesională;
 • Atragerea fondurilor europene prin programe de finanţare nerambursabile;
 • Dezvoltarea infrastructurii;
 • Dezvoltarea serviciilor sociale;
 • Atragerea de fonduri europene în folosul comunităţii;
 • Extinderea și înfiinţarea de noi IMM-uri, situaţie care ar conduce la dezvoltarea cadrului economic.