Biserica de lemn din Năsal

Biserica de lemn din Năsal poartă hramul „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril ”, a fost declarată monument istoric, este amplasată pe o colină înverzită, înconjurată de o livadă de pomi fructiferi și se remarcă prin pictura interioară conservată foarte bine.

Despre biserica veche ce datează din 1733 nu se cunosc date, se știe doar, că biserica actuală a fost înălțată din lemn de brad, pe o fundație de piatră, între anii 1804-1808, de către meșterii Ștrențel și Nati Pavel din Bistrița-Năsăud, la inițiativa localnicilor care au contribuit și financiar.

Arhitectural prezintă stilul maramureșean, este prevăzută cu o turlă înaltă deasupra pronaosului ce dispune de un balcon din stâlpi de lemn. În interior, pronaosul este tăvănuit, iar naosul acoperit cu o boltă semicirculară din lemn. La iconostas se remarcă ușile împărătești, bogat sculptate cu motive decorative, alcătuite din vrejuri de viță de vie și ciorchini de struguri. Acoperișul a fost din șindrilă, dar datorită deteriorării în timp și a fulgerării turnului în anul 1929, s-a hotărât realizarea lui din tablă zincată, aplicată cu aprobarea Direcției Monumentelor Istorice, peste șindrila existentă.

Bisericuța ortodoxă, face parte din ciclul hristologic, datorită picturilor aflate într-o stare bună și al metodei de realizare al acestora. Picturile sunt realizate la începutul secolului XIX pe bucăți mari de in, care mai apoi au fost lipite pe pereții lăcașului de cult. Pereții sunt zugrăviții în nuanța de albastru marin, specific construcțiilor din regiune.

Sfântul locaș se află în grija preotului paroh Grigore Bolbos.